SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji souhlas správci osobních údajů T.O.D.O.K. spol. s r.o., IČ 482 01 936, se sídlem Klenovice 154, Klenovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, v oddíle C, vložce 2352, aby zpracovával následující osobní údaje:

(a) identifikační informace (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, věk);
(b) kontaktní informace (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);
(c) informace o používání výrobků a služeb, včetně informací obsažených ve vašich žádostech o výrobky a služby;
(d) informace z osobní, telefonické a elektronické komunikace;
(e) geolokalizační informace (informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte);

které správce získal přímo od vás nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných databází a evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a) a od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zapracovávání vašich osobních údajů a se kterými správce spolupracuje.

Správce je oprávněn zpracovávat získané osobní údaje k následujícím účelům:

(a) poskytování výživového a nutričního poradenství subjektu údajů, včetně zpracování dietního plánu,
(b) zasílání newsletterů,
(c) zasílání informací,
(d) zasílání obchodních sdělení,
(e) nabízení výrobků a služeb,
(f) uskutečňování anket ohledně průzkumu trhu,
(g) automatické zpracování za účelem analýzy osobních údajů za účelem vývoje cílené reklamy odpovídající vašim potřebám,
(h) marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb vašim potřebám a zkvalitňování služeb,
(i) organizace a vyhodnocení různých druhů soutěží nebo anket s možností výhry ceny nebo bez této možnosti.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání obchodního vztahu a 3 let po skončení tohoto vztahu. Pokud se nestanete naším zákazníkem, bude Váš souhlas platný po dobu 12 měsíců od jeho udělení. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o mě zpracovávány, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz mých osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Klenovicích dne 25.05.2018

Kalkulace zdarma

pv 590

Působíme po celé České republice.

mapa cz